ARC in The ARC Factory

Architecture
Onder architectuur verstaan wij de kunst van het ontwerpen van de door en voor de mens gebouwde omgeving. Deze omgev¬ing bestaat uit landschappen, steden, gebouwen, huizen, publieke ruimtes en interieurs.

Daarom valt onder architectuur bij ons ook stedenbouw, landschapsinrichting, infrastructuur en regionale plan¬ning en visievorming. Dit omdat wij vinden dat het ene, architectuur, het andere, bijvoorbeeld landschapsinrichting, niet uitsluit. Sterker nog, de één heeft de ander nodig om te kunnen functioneren of we nu een wijk plannen in het midden van de woestijn of een woning midden in het bos. Onze omgeving moeten we exploiteren om het voor de gebruiker leefbaar te maken. Hierbij nemen we de geografische locatie als uitgangspunt om zodoende tot een duurzaam vitaal ont¬werp te komen.

Research
Het ontwerpen benaderen we vanuit een onderzoekende houding. Wij zien architectuur als de kunst van het bouwen. In de huidige tijd verwachten we van onze omgeving dat de gebouwen onze natuur niet onnodig vervuilen. Om voor iedere opdracht met de juiste methodes het beste ontwerp te kunnen creëren, verrichten we onderzoek om de context te kunnen doorgronden en een heldere strategie te ontwikkelen voor iedere vraag. Om dat te kunnen realiseren maken we grondige analyses die de basis vormen voor het creëren van het ontwerp. De analyses voorzien hoe een plan functioneert en welke risico’s op de loer liggen. Door dit nauwkeurig in kaart te brengen kunnen we een strategie uitstippelen die hierop kan anticiperen.

Consultancy
Ontwerp en realisatie valt of staat niet op zichzelf. In het huidige dynamische bouwproces spelen diverse partijen een belangrijke rol om uiteindelijk het gebouw te kunnen realiseren. De opdrachtgever staat in dit proces hier vaak solitair boven. Faalkosten en miscommunicatie tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen zijn vaak oorzaak van bouwfouten gedurende de bouw. Door als verbindende schakel op te treden tussen opdrachtgever en uitvoerende partners adviseert The ARC Factory haar opdrachtgevers gedurende het bouwproces. Door een heldere en transparante manier van communiceren en d.m.v. het toepassen van innovatie en moderne processen zoals BIM bewaken we het proces om de beoogde kwaliteit uiteindelijk te kunnen realiseren.