Architectuur en stedenbouw

De grootste besluiten worden genomen in de ontwerpfase. Hierin wordt de fundatie gelegd voor elke bouwopgave. In deze fase wordt creativiteit omgezet in visies. Genomen ontwerpbeslissingen worden verwezenlijkt in gebouwen en openbare ruimten. De kracht van elk ontwerp wordt bepaald in de uiteindelijke uitwerking daarvan.

Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid kunnen we innovativiteit en duurzaamheid in onze ontwerpen integreren met als doel de creatie van een zo CO2 neutraal mogelijke omgevingen. Door een heldere manier van communiceren met onze clientèle en het toepassen van moderne processen, technieken en methodes zoals BIM, creëren we ontwerpen met een eigentijdse architectonische stijl in combinatie met een zo hoog mogelijke deugdelijkheid.

- Planologisch, stedenbouwkundig en architectonisch onderzoek
- Stedenbouwkundige visies en ontwerp
- Architectonische concepten en ontwerp
- Innovaties in techniek en vormgeving
- Duurzaamheidsprincipes en methoden
- Bouwkundige uitwerking
- Bouwmethodieken

Vastgoed(her)ontwikkeling

Elke Realisatie begint met een initiatief. Dit zou een visie kunnen zijn of een behoefte vanuit de markt. Om uw “droom” te kunnen verwezenlijken willen wij vanuit onze passie graag in de initiafase al aan tafel zitten. Vanuit dit oogpunt kunnen we door onze onderzoekende houding en creativiteit een strategie bepalen en adviseren welke richting ruimtelijke ontwikkelingen op moeten. We vertalen deze ontwikkelingen naar stedenbouwkundige en architectonische plannen, gebouwmodellen en financiële voorstellen. Aan de hand hiervan bepalen we de vorm van het proces en hoe we uw eindbeeld kunnen transformeren naar een realisatie.

- Ontwikkelingsmodellen
- Strategiebepaling ruimtelijke ontwikkeling
- Haalbaarheidsstudies: financieel, ruimtelijk, functioneel
- Marktonderzoek

Projectmanagement

Alsmaar complexer wordende bouwprojecten vragen om passende projectondersteuning. Wij begeleiden en adviseren u in het proces. Onze uitgebreide expertise op het gebied van bouwmethodieken en de daaraan gekoppelde processen maken ons tot een uitstekende partner. We beheersen alle project-facetten, waaronder niet alleen planning en investeringskosten vallen, maar ook bijvoorbeeld exploitatiekosten, projectorganisatie, communicatie en de kwaliteit van onder meer ontwerp en uitvoering. Wij zijn verbindend, communicatief en stimuleren creativiteit en nieuwe ideeën. Wij coördineren het project en leiden alle partijen in het proces.

- Procesmanagement: Uitzetten en monitoren van het primaire proces
- Bewaken planning en budget
- Toezicht op de architectonische kwaliteit

Realisatie

Wie verzorgt de stukken die bouwen mogelijk maken? Hoe krijg ik waar voor mijn geld? Welke partij is het meest gekwalificeerd voor mijn opdracht? De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van veel factoren. Wij ondersteunen particuliere en professionele opdrachtgevers bij het vinden van een passende bouworganisatiestrategie en aanbestedingsmethode. Hiermee wordt bepaald wie welke taken en verantwoordelijkheden dragen. Een voorbeeld is de 'Design & Build'-strategie, waarin aannemers niet alleen uitvoeren, maar ook ontwerpen. Er zijn veel verschillende strategieën; wij helpen graag bij het bepalen welke strategie voor uw project het meest geschikt is. U kiest zelf welke verantwoordelijkheden u bij ons neerlegt, bij de bouwer en bij uzelf.

- Bouwkundige uitwerking van het ontwerp
- Contractmanagement
- Bouwdirectie en –toezicht
- Voortgangsbewaking
- Kwaliteitsbewaking

Bouwtechnisch advies

Wilt u als particulier een woning of ander pand kopen? Hiervoor bieden wij de speciale bouwtechnische meekijkservice aan. U kent het wel, u wilt een object bekijken en maakt daarvoor een afspraak met de makelaar. Terwijl u het pand bekijkt borrelen veel vragen bij u op. Doorgaans geven makelaars oppervlakkige antwoorden. Wilt u iemand meenemen die wél verstand heeft van bouwtechniek, die in één oogopslag kan zien waar de bouwkundige gebreken zitten en hiervan ook direct een herstel prijsindicatie kan geven? Huur dan iemand van onze meekijkservice in. Dit kan al voor een uurtje. Dan weet u zeker dat u niet te veel betaalt voor een object. Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie.

- Bouwkundige inspecties en rapportages(advies)
- Advies in aankoopbegeleiding
- WaBo-aanvragen
- EPC-berekeningen