WERKWIJZE

Vanuit onze interdisciplinaire aanpak hebben wij een onderzoekende attitude bij elke opgave. Het doel hierbij is het realiseren of transformeren van de gebouwde omgeving (Architecture) dit te doen op basis van onderzoek (Research) teneinde de klant een passend plan van aanpak en uitvoeringsondersteuning te bieden (Consultancy). Onze werkvelden bevinden zich in de vastgoedontwikkeling, het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp, projectmanagement en realisatie.

Wij hebben diverse CO2 neutrale en duurzame projecten ontworpen en hebben uitgebreide kennis van de meest actuele techniek op dit gebied in huis. Naast creativiteit, innovatie en duurzaamheid zijn wij ons ook bewust van kostenbeheersing. Wij houden van helder en transparant communiceren waarin we onze ‘know how’ willen uitdragen en de opdrachtgever betrekken bij onze beslissingen. Door onze interdisciplinaire expertise kan ons team elkaar ondersteunen en aanvullen waardoor we overzicht bewaren en in staat zijn om het dynamische bouwproces te be¬heersen.

Het geheel komt samen in het ‘Bouw Informatie Model’, ofwel BIM. Hiermee beheersen we in een interactieve 5D omgeving het architectonische ontwerp, de bouwtechniek met materiaaldefinities, de engineering, de installatietechniek, de kostenbewaking en vormt de basis voor de contractstukken in de aanbestedings- en bouwplanningsfase. Dit alles met ten doel de visie van onze opdrachtgevers kwalitatief te waarborgen binnen het beschik¬bare budget.